Bài 10 Java cơ bản: Cấu trúc điều kiện If else

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu cấu trúc lệnh điều khiển if – else
Nội dung: Giống với các ngôn ngữ khác cấu trúc lệnh điều khiển trong Java cũng tương tự.
Xem đoạn code lệnh if – else như sau:
      public static void main(String[] args) {
            int day = 5;
            int a = 1;
            int b = 10;
            if (day > a) {
                  System.out.println(“a:” + a);
            }else if (day < b) {
                  System.out.println(“b : “ + b);
            }
      }
Trong đoạn code trên ta có các biểu thức điều kiện if – else – if  và nó sẽ làm việc như sau:
          Đầu tiên biểu thức của if là một biểu thức boolean để so sánh biến day có lớn hơn biến a không. Nếu lớn hơn thì nó sẽ in giá trị của còn sai thì nó tiếp tục so sánh biến day có nhỏ hơn biến b không. Nếu nhỏ hơn thì nó in ra giá trị của kết thúc chương trình.
Lưu ý: Ở đoạn code trên cho ta thấy không phải nhất thiết lúc nào có if thì nhất định phải có else. Ta vẫn có thể dùng if mà không có else vẫn được.
Nếu bạn có câu hỏi vui lòng để lại comment hoặc gởi câu hỏi theo địa chỉ: studyandsharevn@gmail.com.
Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on October 12, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: