Bài 11 Java cơ bản: Các biểu thức toán trong Java

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các biểut thức toán trong Java.

Nội dung: Trong Java ta có các biểu thức toán học + , – , * , /, % và được sử dụng như sau:
            a = a + b;  ó    a += b;
            a = a – b;  ó   a -= b;
            a = a * b;  ó   a *= b;
            a = a / b;  ó   a /= b;
            a = a + 1;  ó   a++;  ó  a+=1;
            a = a – 1;  ó   a–;  ó  a-=1;

Lưu ý:
và % hoàn toàn khác nhau.
là phép chia lấy phần nguyên. Ví dụ: 10 /3 = 3
là phép chia lấy phần dư. Ví dụ: 10%3 =1
Ngoài ra còn có phương thức Math trong Java  hỗ trợ khá đầy đủ các phép tính. Ví dụ: min, max, sqrt…
Ta còn có ++a và  – – a nó sẽ khác với a++ và a– , a ++ có nghĩa là ta sử dụng biến a trước rồi mới tăng a lên 1 còn ++a có nghĩa là ta tăng biến a lên 1 rồi mới sử dụng a.

Nếu bạn có câu hỏi vui lòng để lại comment hoặc gởi câu hỏi theo địa chỉ:      studyandsharevn@gmail.com.
Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on October 12, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: