Bài 13 Java cơ bản: Cấu trúc Switch(1)

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu về cấu lệnh switch
 
Nội dung:  Cấu trúc lệnh switch tương tự các cặp lệnh if – else liên tiếp nhau.
Ta có đoạn code sau:
          public static void main(String[] args) {
            int a = 0;
            switch (a) {
            case 0:
                  System.out.println(“Zero”);
                  break;
            case 10:
                  System.out.println(“Ten”);
                  break;
            case 20:
                  System.out.println(“Twenty”);
                  break;
            default:
                  System.out.println(“Default”);
                  break;
            }
      }
Theo đoạn code trên thì khi biến a rơi vào các case tương ứng với  giá trị của biến a thì sẽ in ra màn hình tên giá trị tương ứng đó. Ở đây kết quả sẽ là Zero và nếu như giá trị biến a không có trong các case thì khi đó kết quả sẽ in ra Default.
 
Lưu ý: Biến của cấu trúc lệnh switch chỉ được sử dụng với các biến nguyên thủy sau đây: char, byte, short, int, Enum. Các case có thể không theo thứ tự.
 
Nếu bạn có câu hỏi vui lòng để lại comment hoặc gởi câu hỏi theo địa chỉ: studyandsharevn@gmail.com.
Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on October 17, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: