Bài 14 Java cơ bản: Cấu trúc Switch 2

Tóm tắt nội dung: Tìm hiểu về cấu trúc lệnh switch

 

Nội dung: Tiếp theo bài 13 ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc lệnh switch.
          public static void main(String[] args) {
            int a = 0;
            switch (a) {
            default:
                  System.out.println(“Default”);
                  break;
            case 10:
                  System.out.println(“Zero”);
                  break;
            case 0:
                  System.out.println(“Ten”);
                  break;
            case 20:
                  System.out.println(“Twenty”);
                  break;
           
            }
      }
Như ta đã biết thứ tự của các case có thể không theo quy tắc. Ví dụ đoạn code trên. Lệnh break là lệnh dùng để thoát ra khỏi vòng lặp. Nếu ở cấu trúc lệnh switch trên không có lệnh break thì kết quả sẽ in ra Ten TwentyCác bạn xem thêm clip để hiểu thêm.

 

Nếu bạn có câu hỏi vui lòng để lại comment hoặc gởi câu hỏi theo địa chỉ: studyandsharevn@gmail.com.
Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on October 17, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: