Bài 15 Java cơ bản: Cấu trúc For

Tóm tắt nội dung: giới thiệu vòng lặp for
Nội dung:  for là cấu trúc lệnh lặp, ví dụ khi muốn in ra 10 phần tử từ 0 đến 9 và khi đó ta sẽ viết ra 10 lệnh in ra màn hình như vậy thì sẽ rất bất tiện. Vậy ta sử dụng vòng lặp để giải quyết vấn đề này cụ thể là vòng lặp for.
Code:
          public static void main(String[] args) {
            int i;
            for (i = 0; i < 10; i++) {
                  System.out.println(“i:” + i);
            }
      }
Cấu trúc lệnh for có 3 phần:
        Từ  khóa for
        Các biểu thức điều kiện
        Thân vòng for
Biểu thức lặp trong vòng for gồm có:
        Biểu  thức khởi tạo. Ví dụ : i=0
        Điều  kiện dừng. Ví dụ: i<10
        Biểu  thức điều khiển ( biểu thức này sẽ làm việc gì đó sau khối lệnh thân thực hiện). Ví dụ: i++
Thân vòng lặp là một khối lệnh được đặt trong cặp dấu {}.
Đoạn code trên sẽ in ra kết quả từ 0 đến 9. Khi vòng for bắt đầu chạy thì i=0 i<10 sau đó in ra 0, tiếp tục i++ tức là i tăng lên 1 và i<10 sau đó in ra 1 cứ tiếp tục tới khi i=10 không thỏa với điều kiện dừng là i<10 vòng lặp kết thúc.
 
Nếu bạn có câu hỏi vui lòng để lại comment hoặc gởi câu hỏi theo địa chỉ: studyandsharevn@gmail.com.
Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on October 17, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: