Bài 16 Java cơ bản: Cấu trúc While

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu cấu trúc vòng lặp while

Nội dung: Vòng lặp while tương tự vòng lặp for chỉ khác nhau về cách dùng. While được sử dụng khi ta không biết chính xác số lượng cần lặp còn for thì ta đã biết chính xác về số lượng lặp
Code:
          public static void main(String[] args) {
            int i = 0;
            while (i < 10) {
                  System.out.println(“i: “ + i);
                  i++;
            }
      }
Cấu trúc while có 3 phần:
        Từ khóa while
        Biểu thức điều kiện dừng. Ví dụ i<10
        Thân vòng lặp
Đầu tiên i = 0 i<10 in ra 0, i tăng lên 1 và vẫn nhỏ hơn 10 in ra 1 và tiếp tục cho tới khi i =10 i không nhỏ hơn 10 và vòng lặp kết thúc.

Nếu bạn có câu hỏi vui lòng để lại comment hoặc gởi câu hỏi theo địa chỉ: studyandsharevn@gmail.com.
Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on October 17, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: