Bài 17 Java cơ bản: Cấu trúc Do-While

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu vòng lặp do while

Nội dungCấu trúc lệnh do while tương tự cấu trúc lệnh whileKhác nhau là do while dù biểu thức điều kiện sai nó vẫn thực hiện vòng lặp ít nhất một lần, còn while nếu biểu thức điều kiện sai thì nó sẽ không làm gì cả.
Code:
          public static void main(String[] args) {
            int i = 0;
            do {
                  System.out.println(“i: “ + i);
                  i++;
            }while (i < 10);
      }
 Khi i = 0 thì nó sẽ in ra màn hình giá trị của là 0, tăng i lên 1 và kiểm tra nếu i<10 và tiếp tục in giá trị của là 1. Cứ thế khi i = 10 thì kiểm tra biểu thức điều kiện thấy sai thì kết thúc vòng lặp.
Lưu ý: Khi viết code chú ý kết thúc do whiledấu ;

Nếu bạn có câu hỏi vui lòng để lại comment hoặc gởi câu hỏi theo địa chỉ: studyandsharevn@gmail.com.
Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on October 17, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: