Bài 20 Java cơ bản: OOP trong Java

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu hướng đối tượng trong Java
Nội dung:  Trong lập trình hướng đối tượng thì có 3 đặc điểm cơ bản chính sau:
        Thừa kế (Inheritance).
        Đa hình (Polymorphism).
        Đóng gói (Encapsulation).
Thừa kế: Cho phép các class và interface thừa kế các resource. Ví dụ: các thuộc tính và các phương thức thừa kế lẫn nhau.
Đa hình: Thể hiện rõ nhất trong override và overload của superclass và subclass.
Đóng gói: Thể hiện phạm vi sử dụng của các class, phương thức và thuộc tính. Các phạm vi này thể hiện qua các access modifier: puplic, protected, default (hay là pravite package), private.

Nếu bạn có câu hỏi vui lòng để lại comment hoặc gởi câu hỏi theo địa chỉ: studyandsharevn@gmail.com.
Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on October 18, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: