Bài 22 Java cơ bản: Multi-classes

Tóm tắt nội dung: Giới thiệu Multi- Classes
Nội dung:
Code:
public class DemoJavaBasic {
      public static void main(String[] args) {
            A a1 = new A();
            a1.setName(“Phuong”);
            System.out.println(a1.getName());
            A a2 = new A();
            a2.setName(“Anh Viet”);
            System.out.println(a2.getName());
            B b1 = new B();
      }
}
class A {
      private String name;
      public String getName() {
            return name;
      }
      public void setName(String name) {
            this.namename;
      }
}
class B {
}
Phân biệt class và đối tượng:
Class có chung thuộc tính và phương thức cho Object khi implement.
Ví dụ: class Person. Con người thì phải có tên (thuộc tính), muốn có tên thì ta phải đặt tên (phương thức).
Đối tượng là một đối tượng cụ thể nào đó. Ví dụ: ở class Person thì ta sẽ có person với tên cụ thể nào đó như là: Phương hay là Việt.
Ở đoạn code trên ta có class A, class B và tạo ra các đối tượng a1, a2, b1. Khi tạo một
đội tượng chẳng hạng a1 thì đối tượng đó sẽ được tạo bởi một hàm khởi tạo ở đây hàm khởi tạo là mặc định thừa kế từ class java.lang.Object.
Lưu ý: Từ khóa this ( chính nó)  trong phương thức setName của class A. Cái name
mà nó trỏ tới tức là thuộc tính name của class A.
Nếu bạn có câu hỏi vui lòng để lại comment hoặc gởi câu hỏi theo địa chỉ: studyandsharevn@gmail.com.
Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on October 19, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: