Bài 48 Java cơ bản: ArrayList và Vector

Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on October 27, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , . Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. theo em nhớ thì Vector mà ArrayList giống nhau nhưng các phương thức của Vector được khai báo là sychronized còn ArrayList thì không nên nếu không cần thiết phải đồng bộ, chương trình chạy trong các chương trình đơn luồng thì dùng ArrayList sẽ nhanh hơn vì không cần mất thời gian để thực hiện đồng bộ hóa

  1. Pingback: 58 video hướng dẫn Java Basic chi tiết | Nesk BM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: