Bài 53 Java cơ bản: toString()

Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on October 27, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , . Bookmark the permalink. 3 Comments.

  1. Nguyễn Đăng Mạnh

    bài hôm nay anh ghi đè lên Phuong thuc toString(),
    lần trước có video anh nói sẽ dậy ghi đè lên Phương thức equal() để so sánh chuỗi gần giống nhau ,nhưng chưa có video đó anh à.

  2. equals là một phương thức của class Object, bạn có thể override nó để quy định cách so sánh cho mọi đối tượng trong java

  1. Pingback: 58 video hướng dẫn Java Basic chi tiết | Nesk BM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: