Bài 55 Java cơ bản: Thread 2

Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on October 27, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , . Bookmark the permalink. 5 Comments.

  1. StudyAndShare cho hỏi làm sao để truyền tham số vào thread?

  2. StudyAndShare cho hỏi làm thế nào để truyền thông số vào thread

  3. Hic học nhiều quá thành ra loạn, trước mò bên C# cách truyền tham số vào thread thành ra qua học java lại đi tra google xem cách truyền tham số vào thread :))
    Tạo đối tượng rồi set thuộc tính. Hic hic!

  4. It’s great! Em vừa mới biết tới blog theo đường link trên một diễn đàn. Video rất trực quan, cám ơn anh.

  1. Pingback: 58 video hướng dẫn Java Basic chi tiết | Nesk BM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: