Bài 27 Java Swing: Click Event 2

Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on December 14, 2011, in Java Swing and tagged , , . Bookmark the permalink. 3 Comments.

 1. Anh Việt ơi, em gặp 1 vấn đề. Em tạo ra 1 đối tượng JMenuItem là miExit rồi add nó lần lượt vào menu file, popup menu. Kết quả là nó chỉ xuất hiện ở popup menu chứ không có trên menu file. Khắc phục như nào vậy anh?

  • Em phải gửi code hoặc post đoạn mẫu lên đây anh mới thấy được, chứ mô tả không thì khó biết chính xác lắm em 🙂
   Ducky

   • Dùng NetBeans. Đầu tiên em tạo một JFrame Form. Kéo vào một Menu Bar. Kéo một Menu Item vào menu File có sẵn. Sau đó vào constructor của NewJFrame:

    public NewJFrame() {
    initComponents();
    jPopupMenu1.add(jMenuItem1);
    jMenuBar1.setComponentPopupMenu(jPopupMenu1);
    }

    kết quả là jMenuItem1 không còn xuất hiện trong menu File nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: