Android 5: Android project

Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on February 2, 2012, in Android Basic and tagged , . Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. hi bạn ở cuối bài bạn có nhắc đến 1 cuốn sách 62 trang , bạn có thể cho mình xin tên sách hay la link để download về ko? thx bạn rất nhiều

  2. Bạn ơi cho mình hỏi chút, mình dùng eclipse 4.x, SDK 21.x khi tạo ra project thì file activity_main lại dùng RelativeLayout muốn nó tự gen ra LinearLayout thì làm ntn? Hay mỗi lần create project lại phải chữa RelativeLayout thành LinearLayout?

    Thanks !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: