Bài 2 Matlab cơ bản Các câu lệnh cơ bản và lệnh vẽ plot và subplot

Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on February 17, 2012, in Matlab and tagged , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. cho hỏi admin là mình muốn đóng góp một số video về những cái mình đã học muốn chia sẻ cho mọi người thì mình cần làm gì. VD như mình thấy matlab cơ bán mình khá thông thạo vì đa số các môn học của mình là dùng matlab.
    Phản hồi mình sớm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: