Weather 4: Drawable

Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on July 25, 2012, in Weather App and tagged , , . Bookmark the permalink. 3 Comments.

 1. anh ơi
  a làm theo như hướng dẫn của anh
  mà kích vào About, nó không hiện ra gì cả :|, vẫn đang ở Main
  cái Setting cũng vầy à
  About và Setting nó hiện theo chiều dọc chứ không theo chiều ngang đẹp đẹp như của anh :-s
  Mong nhận hồi đáp của a ạ ^^
  Cảm ơn anh nhiều lắm 🙂

 2. e nhầm chữ a :-s

 3. Đinh Hồng Đăng

  Chào anh! CẢm ơn anh về bài hướng dẫn này. Em có làm theo anh đến đây khi chạy thử thì nhấn được About hay Setting nó dừng chương trình. Đấy là một số thông báo khi chạy nó hiện ra:
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glBlendEquationSeparate
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glStencilFuncSeparate
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glIsProgram
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glIsShader
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform1f
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform1fv
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform1i
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform1iv
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform2f
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform2fv
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform2i
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform2iv
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform3f
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform3fv
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform3i
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform3iv
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform4f
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform4fv
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform4i
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniform4iv
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniformMatrix2fv
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniformMatrix3fv
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUniformMatrix4fv
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glAttachShader
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glBindAttribLocation
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glCompileShader
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glCreateProgram
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glCreateShader
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glDeleteProgram
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glDeleteShader
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glDetachShader
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glLinkProgram
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glUseProgram
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glValidateProgram
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glGetActiveAttrib
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glGetActiveUniform
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glGetAttachedShaders
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glGetAttribLocation
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glGetProgramiv
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glGetProgramInfoLog
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glGetShaderiv
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glGetShaderInfoLog
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glGetShaderSource
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glGetUniformfv
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glGetUniformiv
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glGetUniformLocation
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glShaderSource
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glStencilMaskSeparate
  [2013-03-30 15:44:25 – Emulator] could not load func glBlendEquationSeparate

  Nhờ anh xem giúp em với! Thank U!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: