Java & Database 7: PrepareStatement

Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on November 20, 2012, in Database với JDBC and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

 1. Mình xin đóng góp thêm một ít trong phần hướng dẫn của anh Việt.

  Cái method public int excuteUpdate() để dễ linh hoạt chèn chuỗi hoặc số thì các bạn khai báo như sau
  public int excuteData(String sqlCommand, int[] indexes, Object[] values)

  Sau đó phần body khúc xử lý vòng lặp for :
  for (int i = 0; i < values.length; i++) {
  if (values[i] instanceof String) {
  ps.setString(indexes[i], (String) values[i]);
  } else if (values[i] instanceof Integer) {
  ps.setInt(indexes[i], (Integer) values[i]);
  }

  }

  Như vậy thì khi chèn dữ liệu ở nhiều cột thì ta chỉ cần sử dụng một mảng Object các dữ liệu là được : // gia du bang table co 2 column name và age

  String sqlCommand = "insert into students values(?,?)";
  int[] indexes = new int[]{1,2};
  Object[] values = new Object[]{"Ducky", new Integer(26)};
  db.insertData(sqlCommand, indexes, values);

  Và chạy thử thì kết quả cũng được cập nhật :

  sqlCommand = "select * from students";
  ResultSet rs = db.retreiveData(sqlCommand);
  while(rs.next()){
  System.out.print(rs.getString(1));
  System.out.println(rs.getInt(2));
  }

  Cảm ơn anh Việt về phần hướng dẫn JDBC này nhé, chúc anh nhiều sức khỏe và có thêm nhiều clip dể mọi người học tập

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: