Category Archives: Teneo and EMF

Các bài ướng dẫn được Ducky thực hiện, về nội dung Teneo và EMF để lưu trữ dừ liệu vào Relational DBMS. Phần này sử dụng kiến thức của EMF nên các bạn nên xem qua về EMF nếu các bạn chưa dùng EMF trước đây. Các ý kiến đóng góp xin gửi về studyandsharevn@gmail.com

Teneo and EMF 3: Sample Code

Advertisements

Teneo and EMF 2: Dependencies

Teneo and EMF 1: Install


Phần gán quyền cho user, các bạn thêm quyền create để tạo table nhé, mình thiếu cái này. 🙂

%d bloggers like this: