Category Archives: Latex

Hướng dẫn soạn thảo các tài liệu khoa học bằng Latex do bạn Minh Nguyệt thực hiện. Các ý kiến đóng góp và trao đổi các bạn có thể gửi tới email: studyandsharevn@gmail.com.

Bài 2: Sử dụng Latex

Advertisements

Bài 1: Cài đặt Latex

%d bloggers like this: