Category Archives: Office Tools

Đây là những bài hướng dẫn về Office, có ích cho các công việc liên quan đến văn phòng.

Microsoft Office 2007


Đây là các bài hướng dẫn của Microsfot Việt Nam mà mình thấy cơ bản nhưng chi tiết. Tất cả các nội dung trong các hướng dẫn này thuộc về tài sản trí tuệ của Microsfot Việt Nam, Blog Study And Share chỉ dẫn nguồn giúp cho các bạn muốn tìm hiểu về công cụ Microsoft Office 2007. Hi vọng các bạn sẽ thấy có ích cho công việc của mình.
Các bài hướng dẫn gồm dạng text và video, tập trung cho 3 nội dung: Word, Excel và Powerpoint. Các bạn có thể lựa chọn theo mục đích sử dụng của mình. 🙂
Ducky.

Microsoft Office Word 2007 (Video)
Microsoft Office Word 2007 (Text)
Microsoft Office Excel 2007 (Video)
Microsoft Office Excel 2007 (Text)
Microsoft Office PowperPoint 2007 (Video)
Microsoft Office PowperPoint 2007 (Text)

Advertisements
%d bloggers like this: