Bài 2 Java cơ bản: Chương trình HelloWorld

Tóm tắt nội dung: Xây dựng chương trình Hello Word, cách biên dịch và chạy file java.
Nội Dung:
Trong bài này sẽ dùng trình một text Editor để soạn thảo, ví dụ notepad. Chương trình có nội dung như sau:
1.       public class HelloWord{
2.                public static void main(String [] args){
3.                          System.out.println(“Hello Word !”);
4.                }
5.       }
Chương trình trên ta có 3 phần:
  •  Phần 1: Dòng 1 khai báo class với tên là HelloWord.
  •  Phần 2: Dòng 2 khai báo phương thức của class HelloWord cụ thể là phương thức main với tham số truyền vào là một mảng String.
  •  Phần 3: Là câu lệnh in ra màn hình với dòng thông báo là Hello Word!
Lưu file vào C:\Test với tên là HelloWord.java lưu ý tên file phải trùng với tên public class.
Bây giờ biên dịch file HelloWord.java bằng cách sau:

Mở cmd lên và dùng lệnh cd C:\Test để chuyển tới thư mục Test và chúng ta dùng lệnh echo %PATH% kiểm tra xem đã có đường dẫn tới jdk đã được map vào chưa.

Nếu chưa thì click vào đây.

Giờ ta sẽ biên dịch file HelloWord.java. Từ thư mục Test ta gõ lệnh javac HelloWord.java nếu như không có báo lỗi gì thì ta đã biên dịch thành công và khi đó trong thư mục Test của cũng sẽ xuất hiện một file HelloWord.class đây là file bytecode của java. Tiếp theo ta sẽ thông dịch file HelloWord.class bằng lệnh java HelloWord và kết quả sẽ hiện ra là HelloWord!

Nếu bạn có câu hỏi vui lòng để lại comment hoặc gởi câu hỏi theo địa chỉ: studyandsharevn@gmail.com.

Advertisements

About Study and Share

Study and Share knowledge

Posted on September 26, 2011, in Java Basic Tutorials and tagged , , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: